Výstupy projektu

V této sekci je k dispozici přehled publikačních výstupů projektu, analýz a zpráv. Byla zpracována rešerše odborné literatury a odborných doporučení o použití PET/CT v diagnostice zhoubných nádorů. V rámci první etapy projektu byly rovněž zpracovány predikce počtu protinádorové léčených pacientů v letech 2015 a 2020, a to jak celkové počty, tak i počty pacientů indikovaných k PET/CT.

V sekci publikace a zprávy jsou k dispozici články a reporty vytvořené v souvislosti s řešením projektu.